Steno Transcriptionists – המוצלח שבטובים בעולם התמלול

המלץ על מאמר לינק תלונות הדפס מאמרשתף קישור זה בפייסבוקשתף לינק זה הזמן בטוויטרשתף עמוד זה הזמן ב-Linkedinשתף לינק הגיע ב-Deliciousשתף מאמר זה ב- Diggשתף מאמר הגיע ב-Redditשתף מאמר זה ב-Pinterest
סטנו מתמלל. מה זה אני מסוגל לבדוק את אותה עצמך? אז, אנחנו מדברים בתמלול הקשור למשפט שהוכשר ככתב נכסים משפט ומשתמש בציוד ובתוכנה לדיווח דירות מגורים שבית הדין על מנת לתמלל מעטה אודיו. לפעמים הינם מדווחים בכל דירה בית הדין על תלמידים שחיים מעבודות תמלול קבצי אודיו מזמן הלימודים. לפעמים הינם כתבי בתי שבית הדין בדימוס, ובמקרים מסוימים הנם ענין זה שהנני מכנה “טווינרים”, תלמידי דוחות בתי שבית הדין שסיימו אחר לימודיהם בכל דירה הדין לדיווח וגרים בארץ ישראל שדורשת הסמכה לאומית על מנת לעסוק אמנם הם הוא אינן עברו את כל מבחן ההסמכה הלאומי.


לא משנה הביקוש חוזק בחיינו, מתמללי סטנו הנם מתמללים משפטיים מהשורה העיקרית אשר מנוסים ומאומנים ביסודיות באנגלית, דקדוק, איות, מינוח הקשור למשפט, הליכים משפטיים ומהירות ודיוק. ע”מ לסיים את אותה לימודיו בדירה החדשה מעצב השיער לדיווח בבית הדין, תלמיד אשר להוציא למהירות עדכון 225 מילים בדקה. מחמת הכשרה הינו, לתמלול סטנו נמצאים המהירות, הדיוק והידע לתמלל קובץ שמע רחבים בנפח מעולה תמלול הקלטות .הזמינו, כמו, קלדנית שיבכולתה לכתוב 90 סימבולים בדקה, שדבר זה פנומנלי, והשוו אותם לתמלול סטנו שיהיה יכול לכתוב, כגון, 180 סימנים לדקה, הרבה מאוד מתחת לשיעור הסיום המבוקש לכתבי מבנים בית הדין. מתמלל הסטנו מסוגל לומר את השיער במהירות כפולה ומאפשר יותר מצב לעריכה והגהה שיביאו לתמלול אמין ומקצועי שנתיים.

כל אדם בענף הנדל”ן יישום הדין מזהה רק את ערכו בידי חיבר דירות מגורים החוק. הינם חושקים שיובטח לחומרים אלו התמלול ברור, מדויק ומופק כהלכה מפאת ההכשרה שנעשו לו חיבר מקומות מגורים שבית הדין. מתמללי סטנו הם כתבי נכסים שבית הדין בהכשרה. מקצוענים משפטיים הם וודאיים ובטוחים לאותה אחזקה ותשומת לב לפרטים מכיוון מתמלל סטנו כמו שאנו נהנים מכתב מקומות מגורים החוק. מתמללי סטנו מוצאים לנכון המתארת את האחריות והחשיבות העצומה על ידי תהליך הקשור למשפט מחמת הכשרתם, לעיתים מאזינים לשמע 2 פעמים או שמא שלוש במטרה להעניק רק את דיוק החומר. הליכים משפטיים ספציפיים יכולים להנחות למאסר אם קנסות בעבור כמו זה יחודיים. עורכי דין ושופטים רוצים פרוטוקול ברורה בקרב ההשתלשלות כדי לקבל בחזרה דברים תמלול בצרפתית . עורכי דין תלויים גם בראיונות או אולי בהצהרות בתהליך הגילוי על מנת להתקין את התיקים שלהם. נעשה חולה נחיצות עליונה שתמליל מילולי ישמש מצוי עבורם בהליך קבלת ההחלטות והגילוי זה או אחר.

בסך הכל, התמלול סטנו הוא תחום מרגש ומעניין בשביל רבים ושונים בדרכם ליטול כתבי נכסים הדין. זה יעזור לתלמיד לחדד את אותו כישוריו וזאת ידי לעזור לעורך בית הדין לייצר את אותם תמלילים איכותיים שאנו לא מעוצבים להחזיר מכתבי דירות מגורים המשפט שאנו עוסקים בהם תמידי.


Leave a comment

Your email address will not be published.