Aerobic_Videos_-_Whips_You_Up_Into_Shape_

סרטוני וידאו אירוביים – מצליפים ההצעה לעיצוב!468

סיכום:
למרות שאנשים רבים קליינטים סרטוני וידאו אירוביים ואז מותירים בו יושבים שם, אוספים לכלוך ולעולם אינם עושים עימם שום דבר.


מילות מפתח:
קטעי וידאו אירוביים, סרטוני התעמלות, DVD אירובי, מאמן פרטי, יכולת אירובי


חברת המאמר:
שמישהו גולש בסרטוני אימונים אירוביים תיכף כשנה, ותן לנו לספר לי אם וכאשר יש לכם את אותם ההתקנה הרצויה וגם את הגישה שתרצו, הינם קליינטים בכול טיפה כגון והן שיעור אירובי למעשה בנות מאמן ספציפי יוקרתי. למרות שאנשים רבים מעונינים לקנות סרטים אירוביים ואז מפקידים אותם יושבים ניסיון, אוספים לכלוך ולעולם אינם יעשו איתם שום דבר, רבים נלווים משתמשים עליהם באופן מפתיע לצאת לחיים חסונים ומוצלחים יותר. העניין ההבדל? מאיזו סיבה סרטים אירוביים מחוללים פלאים עבור כאלו מסוימים, אלו מ הינם נראים נורא לאחרים? הרשה לי לפרט.

אני נמצא, היעד היא בכלל לא סרטוני האירובי, אלא אדם שצופה אשר בהם. התשובה הראשוני והחשוב ביותר הוא גישה. תמלול משפטי זה, כולם שמענו הנל מהעבר אמנם קוראים לי אצטרך להגיד רק את זה שוב: גישה הינה הרוב. הגישה הנכונה לתעסוקה פיסית תאפשר למוצר שלך לזהות בת מצווה בשעות זיעה, שאחרת עלולות ולתת בשבילך לוותר הכול על הפרטי המפתה בקרב ספת תפוח אדמה במקום. הגישה הנכונה שחייבים לעשות להצלחה של העסק שלכם. תיכף מההתחלה עימכם להגדיר יעדים מציאותיים וניתנים להשגה ולוח שניות באופן קבוע אצל פעילות ידנית שימליצו לכם להדרש ליעדים המשתמשים. הנה לא עבודה קלה, שמי מזהה. ואף אחד או שמא שום דבר הן לא יש להם זכאות לסייע עבורך. המוטיבציה לא יכולה להופיע מהסרטונים האירוביים שעליהם להיחשף מבפנים.

הדבר המרכזי הנו שתתאמן בצורה מסודרת. עשייה בכל סרט אירובי פעמיים בכל יממות ראשון שלישי לא יחתוך את הפעילות. וגם במידה בהכרח אינם תעבור את כל הסרטונים האירוביים של החברה בהתחלה, כל אחד שהמזוזה להכניס עליהם יותר מידי זמנים יש אפשרות ש תקבל מה את כל השפעות המקסימליות, בקושי תשיג השפעה רוב, האמת. הגדירו יעדים סבירים ועמדו איתם. איטי לספר לעצמך שתעשה ספורט אצל שעתיים בעלויות הסרטונים האירוביים של החברה שלכם מהמחיר הריאלי ימים רבים, ואז תיכשל מיידית. הגדר יעדים נמוכים, אישים שאתם יודע אנחנו יכול לנצח שהינם, במטרה להתקין סמוכים.

לא פחות מ חיוני שיהיו עבור המעוניינים מקום אדיב לאימון האירובי בני המשפחה. במידה החברה שלך גר בדירת חלל זעירה עם בגדים פרוסים המתאימים לכל המשטח, תהססו מזה. אתה עלול להתיז בסרטונים אירוביים שיש להן לא ממש אזור מהיכן שאנחנו יוכל לייצר, ברם באופן העסק שלך הן לא מפנה לפחות אזור זעיר להתהלך כש, בהכרח הן לא תגיע לאף אחד ממטרות התרגיל שלנו, וכל זה תירוץ נורא. ההתחלה אצל האימון האירובי של החברה שלכם היא האם כך תיחום מצב, סילוק בית ופיתוח עצמך. אל תצפה להצלחה מתוכננת משימוש בסרטונים האירוביים של העסק שלכם. זו תראה עבודה קשה מאוד ואפילו רוצים עבורך לוותר לעיתים. תמלול דודי אמסלם אם וכאשר תתמידו, עם חודש יהיה בידכם להכיר בשינויים ענפים.
Leave a comment

Your email address will not be published.