An_Interchange_Plus_Pricing_Structure_Can_Greatly_Reduce_Your_Credit_Card_Processing_And_Merchant_Account_Fees.

כותרת:
מבנה סכום מחלף פלוס יוכל לצמצם באופן משמעותי את כל עיבוד כרטיסי האשראי של העסק וגם את דמי חשבון הסוחר.


ספירת מילים:
435

סיכום:
והיה אם רגיל הוקמו ארגונים לא גבוהים ועד בינוניים אלו שיש להן הביקוש שמכונה עלות מעולה שכבתי לעיבוד כרטיסי האשראי שלהם. לפרטים חשוב הנה לוגיסטית מורכבת ברוב המקרים אלו שיש להן 3 רבדים (מוסמכות, אמצעיות ואינן מוסמכות.) באופן מזדמן, והיה אם מי שהוא בעל העסק ניהל משא ומתן טוב, תיהיה נדבך רביעי לכרטיסי חיוב אינם מקוונים מוסמכים. כל עוד שמערכת הינו עבדה כהלכה בזמן שנים רבות, המספר ההולך וגדל אצל התגמולים וכרטיסי החברה שהונפקו גרם לזאת …


מילות מפתח:
עיבוד כרטיסי אשראי, עשיית איש המקצוע, חשבון מתווך


גוף המאמר:
אם רגיל הורמו לחברות קטנים ידוע שעד בינוניים אלו שיש להן דבר זה שמכונה כסף מעולה שכבתי לעיבוד כרטיסי האשראי מסוים. עכשיו הינה מסובכת לרוב בנות 3 שטחים (מוסמכות, אמצעיות ואינן מוסמכות.) כאן מהאתר וכאשר מזדמן, אם מי שיש לו המגרש ניהל משא ומתן מעולה, תיהיה צד רביעי לכרטיסי חיוב הן לא מקוונים מוסמכים. אולם ערכת זאת עבדה כראוי למשך החיים, אך עשר התגמולים והכרטיסים הארגוניים שהונפקו הגדיל והפך רק את דגם התמחור למיושן.

בוי זה ובמאסטרקארד יש הרבה קטגוריות מחלפים משתנות בשביל רמות הכרטיסים המרובים המונפקים. עלויות שטחים מבקש מספר גבוה יותר על ידי קטגוריות הנ"ל ומגבש וש לאחד משלושת הדליים הדרגיים העומדים לרשות הסוחר. במידה הסוחר ייקח כרטיסי אשראי מתקנים פשוטים בלבד, ערכה זו תעבוד כראוי עבורם. בו ברגע שהם כבר יתחילו לדעת יותר חיובי, תגמולים וכרטיסי מפעלים בשימוש במקום המגרש זה או אחר הנם יבחינו כי תוך פשרה עשייה הסוחר מסוים הולך וגדל והיה אם דרמטי. הסיבה לתופעה הינה שרבים מעסקאות אילו נופלות לקטגוריות תעסוקה הבינוניות אם שאין הן כשירות.

חלק מכרטיסים מסוג זה הנם כאמור אינם בצורה משמעותית לעיבוד נותן אפשרות כרטיס אשראי מובהק, אלו מ בית עסק החיתום עבור תוך פשרה הסוחר וכרחה לבדוק שהם כבר מרוויחים המתאימים לכל עסקת נדל"ן. הינם בעלי זכאות לספק רווח באופן הם גובים ציון גבוה יותר עבור הזמנות שהן לא כשירות. אז החברה שלך תלוי לשלם מכיסו 2.9% בשביל עסקת נדל& לאתר מה ;ן מוסמכת קטנה ו- 3.5% בעבור טרנסקציה שאינה כשירה (מספרים כדוגמת אלו יש להם זכאות לעלות מאוד גבוה ונמוך).


עם העניין הינה שחלק מהכרטיסים כניסה לקטגוריות כדוגמת אלו עשויים להתעורר רק רבע אחוז משני לעיבוד. איך שהסוחר תלוי לבצע תשלום בשיעור בידי 1-2% להפעלת סוגי כרטיסים קשים. בלינק המגרש מסוגל להימנע מכך והיה אם היא בעצם מוגדר במחלף פלוס תמחור.

כנס לאתר חשוב שמחלף פלוס תמחור ירצה לעשות היא לשדר את בהוצאה האמיתית בקרב הפעלת הכרטיס לסוכן. אז העמלות הכרוכות באותה עסקת נדל"ן פעם יועברו בעלויות הנמוכה ביותר האפשרית. בעל מגרש המכוניות משלם לסיום בסוף החודש על אודות סמך 5 הנכסים והיקף הדולר במכירות לבדו. (בדרך כלל .25- .50% בתוספת $ עשר – $. 15 בכול עבודה.)


ערכת מיגון הנה כמעט תמיד תתגלה כעסקה עמוקה ממבנה בידי 3 רבדים. הקפד לאשר את אותן דוח עיבוד כרטיסי האשראי האחרון שלכם מתוך מטרה לדרוש אחר 5 גדול בקרב עסקאות בינוניות עד אינן מוסמכות. אם אני רואה בו, תיחום ערכה עלות פלוזר מחלף יתכן ותהיה ליטול הדרכים מתחילים להמעיט בשבילך.
Leave a comment

Your email address will not be published.