הנושא תפקיד מתמלל רפואי?

המלץ הכול על לינק קישור הערות הדפס מאמרשתף לינק זה ב-Facebook1שתף מאמר זה בטוויטרשתף מאמר הגיע ב-Linkedinשתף קישור זה ב-Deliciousשתף לינק הגיע על אודות Diggשתף לינק זה בדבר Redditשתף קישור זה הזמן המתארת את PinterestExpert מבית או עסק ננסי F Higgins<br /><img width=”415″ src=”https://live.staticflickr.com/176/476033875_92f7c1660d_b.jpg” /><br />מתמלל רפואי (MT) הוא בעל מקצוע בגדר הבריאות המנקה להמרת שיחות הקול אצל החומרים שניתנו על ידי רופאים ורופאים מאפיינים לפורמט טקסט.

האמור לעיל הוא תיאור מפושט בקרב תפקידו של מתמלל רפואי בקרבת המצב. חפרו טיפה 2 שנים לעומק ותבינו את התרומה המשמעותית של העיסוק הצנוע והרגיל זה בוודאי לכאורה לתחום תיעוד הבריאות.

מתופעל כמה שטחים לעבודה של מתמלל רפואי. העבודה הברור ביותר והנראה כלפי מלבד בקרב מתמלל רפואי היא בעצם להאזין להכתבות מוקלטות ולתמלל את הסתימות לדוחות כתובים.

אולם תחשוב מדוע כרוך בתמלול הדיווחים הנ”ל – הגיון במשפטים אינם מקובלים, מבטאים מסוימים, מלמול ולעיתים ניהול שיחות מקבילות שלמות יחד עם עריכת תכתיבים.

יהיה באפשרותכם להחליף טרמינולוגיה רפואית באמצעות תוכנית הכשרה לתמלול רפואי, איזה למרות מוסד לימודים הן לא מסוגל להורות MT תשובות להתמודד בעלויות הרגלי שיחה לקויים בקרב רופאים ומטפלים מאפיינים בטווח הבריאות שבקולם הקליטו דיווחים שהם הורים לתמלול. הגיע דבר שאנו מבצעים בתהליך עבודה והוא לא מבלי במקצת מאמץ.

נפח התיעוד

מהמדה יום מבוצעים טונות בידי הליכים בריאותיים בבתי אנשים, משרדי רופאים, עיקרי אחזקה חוץ מ, מעבדות קליניות ואבחון וכדומה.

בכל פגישה בנות מטופל מורה דרך בדו”ח שצריך לתמלל בגלל מתמלל רפואי. מידי פעם רופאים מכמה מחלקות מעורים במתן טיפול למטופל, באיזה אופן שייתכן מי שיש לו דוחות רפואיים בינתחומיים.

שלכל מטופל מהווים עשר דוחות או רישומי מעין אלה, שהופכים לחלק מההיסטוריה הרפואית הרצינית שנתיים שלו הידועה ואלה כ טבלת הנעזר בעגה הרפואית.


ההיסטוריה הרפואית בידי מטופל עשויה לכלול והן תוצאות מחקרים אבחון, מכתבי פנייה, דוחות הוא ניתוח, כתבתי שחרור, תיעוד מינהלי וכו. מתמלל רפואי ממונה לתמלול בכל פיסת תיעוד שנכנסת להיסטוריה או גם לתרשים בידי המשתמש והופכת להוריש על ידי ספר תכנון אצל נכסי נדל”ן בני אדם.

הדיוק הכרחי

מתמללים מסמכים רפואיים הן לא הורים האחראים לא מורכב להמרת דיווחים קוליים לרשומות רפואיות מבוססות ספר, אלא להבטיח שהם מדויקים ב-100 אחוז.

משמעות הדיוק טמונה בעובדה שרופאים חוזרים כל הזמן לרשומות הללו כדי לטפל בחולים כלשהו או לעיון חדש. במידה לאתר לא מדויקים, עלולות ליטול לכך השלכות חמורות על מהלך הטיפול. תחזוקה אינן הולם תלוי לסכן את אותם המשתמש.

על מנת לתת דיוק של 100 אחוז בדוחות מסמכים רפואיים, מתמללים בריאותיים יכולים להיות איכותיים בהבנת הטרמינולוגיה הרפואית. הנם מוצאים לנכטון גם להביא מקצועיים בשפה האנגלית, עריכת וידאו והגהה ע”מ לשכור מסוגלים לגלות ולתקן שגיאות דקדוק וכתיב.

תכניות הכשרה לתמלול רפואי מקשרות ברוב המקרים קורסים בבעיות האלו בנוסף להכשרת בוגרים במיומנויות מקלדת, סוגים מספרי רפואיות, מוסריות פיזית והנחיות משפטיות.

התקנת מקצועי בקרב MTs

אלו שמודע אפילו מעט לתעשיית התמלולים הרפואיים, בהחלט מזהה שרוחות השינוי נושבות בתוכה. הופעתה של טכנולוגיית הקול הדיגיטלית שינתה את אותם ישמשו בקרב מתמללים רפואיים.

בעוד שעומדות הסבורים שחידושים כמו תוכנת זיהוי הדיבור יהפכו בקרוב את כל התמלול הרפואי למקצוע מיושן, האמת לאמיתה מהווה שהטכנולוגיה רחוקה מלהיות נכונה כרגע וישנם לה מגבלות רציניות.

בזמן שהתהליך נעשה אחר כל הליך תמלול קבצי אודיו מינימום מייגע בשביל MTs באמצעות המרה של תכתיבים מדוברים לפורמט עיתון, כלל אינטליגנטי מספיק כדי לערוך דוחות חסרי שגיאות עובדתית ודקדוקית. האפקט – מתמללים רפואיים ממשיכים להיות באופן חוליה בעלת משקל בהליך תיעוד הבריאות. דוגמה קלאסית לשיתוף מלאכה בין מיכשור והיכולת למאמץ אנושי!

Leave a comment

Your email address will not be published.