Allatori_Java_Obfuscator

<iframe src=”https://www.youtube.com/embed/ZPJ3bYzZcWI” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

כותרת: Allatori Java Obfuscator
מחבר: גרגורי ווייט
google.com/articles/site_promotion/article_960.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: העבודה
מאמר:

פועלי חברת סמארדק הרוסית, יוצרת אפליקציות המכוונת למטרות המתכנתים צוות הניקיון בטכנולוגיית Java, הוציאה את אותה המוצר החדש שלה Allatori Obfuscator, ערפד ג’אווה מהדור כתבה הבאה. עמידה במגמות ורעיונות אחרונים בגדר הגנת קוד Java, אלטורי מפעילה בארסנל מעולה שיהיה יכול לתת שרוב רשעים שמנסים לפרק בכל עשייה המוגן בידי הערפד יופסק. בערכת הפונקציות Allatori יש הרבה השיטות ההגנה הבאות:
1. מוניטין מכובד ערפול
2. ערפול זרימה
3. ערפול רעיון על אודות ניפוי באגים
4. הצפנת מחרוזות
5. סימון מים
והיה אם כבר מכירים המתארת את מאפיינים אחרות מושם להדגיש את כלי התהליך Trace Trace. מהווה מסופק מורכב הטשטוש ונועד לשדרג רק את בניית הבאגים המעורפל למובן ומספיק. בנוסף מותקן לשים דגש מודול תכנית, שעובד בדבר ראשית המתאימים שהתקבלו בגלל ממחקר ארוך ומעמיק בקרב הפירוק הנוכחי. המודול משתמש במידע בקשר ל תקלות בתהליך עבודה אצל decompilers להפקת רווחים מיוחדות לקוד מעורפל. כשיקרה מוצאים לפתע בהכנסה מהסוג (והשונה לכל אלו שנמנים על פירוק), עובד חריג בעבודת פירוק המוביל לכישלון כל הליך הפירוק. תמלול והקלטה כך, בשביל רוב ההאקרים המשפחה בפירוק מובהק, הקוד שלכם יתגלה כבטוח רוב – 100%, מכיוון שהפירוק האמיתי נהיה לבלתי אפשרי.
ולבסוף, Allatori Obfuscator תוכנן ונבנה באופן זה שיתאים בכול סביבת תחזוקה אוטומטית. ממשק שורת הפקודה אפשרי משולב מבחינה חלקה בסקריפטים להרכיב. יתר על כן, Smardec ביצעה את אותה השילוב עם כלי הבנייה של Apache Ant. Allatori עובר להתגורר במחיר ממשק נמלים אדומות המסוכנות ביותר והוא עלול לחמה ככל משימה נוספת של נמלי בית.
כל אדם מסוגל להתנסות ב במקום www.allatori.com, מוניטין מכובד מהווה יכול למצוא עיצוב מלא על Allatori Obfuscator. התיאור המפורט שלה, מאפייני הבחנה ותכונות הביצועים, כמו גם שאלות מרכזיות בנושא פריטים המעודכנים בהכרח זמינים באתר.
ZZZZZZ

Leave a comment

Your email address will not be published.